Contributie

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van het lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van het resterend aantal maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld, waarna je als nieuw lid een voucher van € 25,00 ontvangt voor aanschaf van roeikleding bij Roeigoed.
Entreegeld wordt onder meer geheven in verband met de prachtige staat waarin het verenigingsgebouw door de vernieuwbouw in 2009 is gebracht en de extra financiële bijdragen die bestaande leden daarvoor hebben gedaan.
De eventuele kosten voor instructie voor volwassenen kunt u vinden op de pagina Instructie en examens.

Voor leden onder 14 jaar en onder 27 jaar (op basis van geboortejaar) bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld. Voor leden die ver weg wonen geldt een kortingsregeling voor de contributie. 

Vaststelling contributie 2023
Als gevolg van de coronapandemie die in 2020 en 2021 ook onze roeivereniging trof, zowel in het roeien als het sociëteitsleven, is destijds op de contributies van 2021 een korting gegeven ter grootte van de stijging die anders zonder coronacompensatie zou zijn doorgevoerd. Bij de vaststelling van de contributie voor 2022 is opnieuw de korting verleend die ook in 2021 is berekend. Nu de wereld sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne wederom geconfronteerd wordt met tegenslag – deze keer in de vorm van een energiecrisis die geleid heeft tot forse inflatie – heeft het bestuur gemeend ook voor 2023 na indexatie dezelfde korting te verlenen op de contributie 2023 als in 2021 en 2022. De indexatie van de contributie geschiedt door toepassing van de CBS-index CAO-lonen (12-maands gemiddelden over periode november-oktober 2020/21 versus 2021/22). De indexatie is becijferd op 2,9%. 
Het entreegeld voor nieuwe leden wordt niet verhoogd.

Betaling in termijnen
Leden die de contributie in termijnen wensen te betalen, voor zover niet eerder reeds aangegeven, dienen voor 31 december per mail een machtigingsverzoek in te dienen bij de penningmeester via retseemgninnep.[antispam].@karzvdehoop.nl. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk in 10 gelijke delen. De berekende toeslag bedraagt € 40. Entreegelden kunnen niet in termijnen worden betaald.

Contributie 2023
- Seniorleden (27 jaar en ouder)*                       € 430 (excl. korting € 442)
- Leden jonger dan 27 jaar* € 319 (excl. korting € 328)
- Jeugdleden jonger dan 14 jaar* € 222 (excl. korting € 228) 
- Leden wonend in Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland,
  buiten de postcodes 10.. t/m 15.., 20.., 21.., 24.. of 36..
€ 319 (excl. korting € 328)  
- Wonend in NL buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland € 222 (excl. korting € 228)
- Leden wonend buiten Nederland  € 167 (excl. korting € 172)
- Sociëteitsleden      € 178 (excl. korting € 184)
- Zeillid (= sociëteitslid + vignet) € 282 (excl. korting € 290)
- Vignet € 104 (excl. korting € 107)
Bijdragen 2023 - per kalenderjaar     
- K.N.R.B. bijdrage incl. NOC*NSRF (verplicht):  
                  - junioren     €  22,99
                  - senioren        €  40,93
- Kleedkastje (optioneel) €  35,00
- Watersportverbond (indien van toepassing) €  22,70
- Toeslag voor betalen in 10 termijnen (incassomachtiging verplicht) €  40,00
Entreegeld 2023 - eenmalig 
- Entreegeld, nieuwe leden 27 jaar en ouder*  € 215,00
- Entreegeld, nieuwe leden jonger dan 27 jaar* € 101,00 
* gemeten per 31-12-2023