Wedstrijdroeien

Wedstrijdroeiers zijn roeiers die zich serieus voorbereiden op (inter)nationale wedstrijden. Er wordt meerdere keren per week getraind. Aan wedstrijdploegen worden wedstrijdboten toegewezen. In het zomerseizoen wordt soms ook op de Bosbaan getraind. Roeiers die willen gaan wedstrijdroeien kunnen zich, afhankelijk van hun leeftijd, bij de Commissaris Jeugd of Wedstrijdroeien aanmelden.

Inschrijven / deelname wedstrijden
Een overzicht van de wedstrijden waarvoor ingeschreven kan worden, is te vinden op www.roeievenementen.knrb.nl. Let op: de inschrijving dient drie weken van tevoren bekendgemaakt te worden via onderstaande procedure.

  • Alle (wedstrijd)roeiers van De Hoop moeten zich via dit formulier inschrijven wanneer ze mee willen doen aan wedstrijden.
  • Het ingevulde formulier moet daarna verzonden worden naar dit e-mailadres zodat het bij de juiste personen terechtkomt.
  • De commissaris Materieel wijst, in overleg met de commissaris Wedstrijdroeien, de boten toe.

Jeugdroeiers schrijven zich in bij de Commissaris Jeugd en regioroeiers bij de Commissaris Roeien.

Inschrijfgeld en kosten botentransport
De kosten voor deelname aan wedstrijden en de kosten voor botentransport worden door de ploegen zelf betaald. Voor het botentransport wordt een forfaitair bedrag in rekening gebracht, afhankelijk van de grootte van de boot. Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt u een bevestigingsmail met betalingsgegevens. Gelieve direct na ontvangst van deze mail te betalen. Indien het inschrijfgeld niet is betaald kan niet aan de betreffende wedstrijd worden deelgenomen.
Informatie over de hoogte van het inschrijfgeld en alle andere wedstrijdgerelateerde zaken vindt u op de website van de KNRB, op de pagina's roeievenementen en wedstrijdroeien.

Botentransport 
Voor wedstrijden buiten Amsterdam is transport van de boten nodig. Indien een ploeg zich heeft ingeschreven voor een wedstrijd zal de Commissaris Materieel het transport aanvragen en het tijdstip van op- en afladen aan de ploeg laten weten. LET OP: Van elke ploeg waarvan boten op transport gaan worden twee afgevaardigden verwacht voor het op- en afladen. Houd er rekening mee dit ook onder werktijd kan plaatsvinden. Voorafgaand aan het transport dient de ploeg ervoor te zorgen dat:

  • De boot is afgeriggerd en de riggers met touw of beschermende huishoudfolie bijeengebonden zijn;
  • De bankjes uit de boot zijn gehaald;
  • De boot is schoongemaakt;
  • De voetenborden goed zijn vastgezet;
  • De luchtkamers zijn gesloten;
  • Alle loszittende delen van de boot zijn vastgezet;
  • Ook de toegewezen riemen moeten worden opgeladen.

Direct na de wedstrijd dient de ploeg de boot weer af te riggeren en (in overleg met de transporteur m.b.t. de indeling) weer op de botenwagen te laden. Het is verplicht om na transport terug op De Hoop de boten zo snel mogelijk weer op te riggeren en vaarklaar te maken, zodat deze weer gebruikt kunnen worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ploeg die in een boot een wedstrijd heeft geroeid. Als de transporteur bij De Hoop staat is het van belang dat hij zo snel mogelijk de boten kan laden of lossen. Hij blokkeert dan immers het verkeer op de Weesperzijde. Alle aanwezige leden worden geacht bij het laden en lossen te helpen.

Voor wedstrijden op de Bosbaan kan er eventueel aan de roeiers gevraagd worden om de boten over te roeien van de Amstel naar de Bosbaan en terug. Dit neemt circa 2 uur in beslag. Voor de wedstrijdroeiers die in de “Bosbaan periode” (april tot einde roeiseizoen) op de Bosbaan aan wedstrijden deelnemen, draagt de Commissaris Materieel echter in de meeste gevallen zorg voor het transport van de boten.

Voor sommige wedstrijden is het botenbestand van De Hoop (net als bij veel andere verenigingen) ontoereikend voor het aantal ploegen dat wil deelnemen. In die gevallen zal de Commissaris Materieel andere verenigingen vragen om boten uit te lenen aan De Hoop. 

Ploegcaptains
De Ploegcaptainsgids helpt de ploegcaptains op weg. Zij kunnen door het bestuur geïnformeerd worden via een groepswhatsapp. Heeft u een nieuwe ploeg geformeerd en wilt u ook op de hoogte blijven? Mail dan uw mobiele telefoonnummer en ploegnaam naar dit e-mailadres. Het botentoewijsbeleid is hier te vinden.

Contact
De commissaris wedstrijdroeien is het aanspreekpunt voor wedstrijdploegen en nieuwe ploegen die van andere verenigingen komen. Neem voor informatie contact op via de e-mail.